tirsdag 25. august 2009

The Golden Age of...

Gull er ein særs god leiar av varme og elektrisitet. Som eit utprega edelmetall held det seg godt i luft og varme, og det er veldig motstands- dyktig mot kjemiske angrep. I naturen finst gull hovudsakeleg i rein form, men også ofte legert med sølv.

Gull er eit av dei aller tyngste metalla. Densiteten, tettheita er 19,32 g/kbcm. Det betyr at viss ein fylte ein 2-liters mjølkekartong med gull så ville den vege ca. 40 kg!

Gullets latinske namn er aurum, og det er derfrå gull har fått det kjemiske symbolet Au. Gull er blitt meir vanleg etterkvart, men i gamle dagar var det ikkje fullt så vanleg. Då var det mest dei rikaste som hadde råd til å ha forskjellige ting som var laga av gull.

Ein finn gull blant anna i desse landa: Sør-Afrika, Russland, Canada, USA, Australia, Fillippinene og Colombia (ein har funne gull andre stadar og, til dømes i Noreg).

Terje Holen har skrevet teksten, som vi har lånt og redigert.

Eksempel på annen gullgutt:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.